Raftehegn opsat på holdbare robinie træpæle fra SkovTrup

Handelsbetingelser for alle kunder (gældende fra 1/6-05) - Rafter til Raftehegn, granrafter eller fyrrafter.

Alle priser der er vist på pris og sortiments liste er eksklusiv moms

Betaling kan foregå på følgende måde: Overførsel til vor bankkonto nr. 9337 - 0002139251 - venligst påfør navn for indbetaler - privatkunder er normalt altid mod forudbetaling. Ret til prisændringer forbeholdes.

Kundens ordre er bindende, når ordrebekræftelse er afgivet - normalt på mail. Der tages forbehold for tastefejl. Ordren aftales med forbehold for at varen findes hos SkovTrup eller dennes leverandør - i ønskede kvalitet og mængde på leveringstidspunktet. Forsendelse sker på den efter vort skøn, bedst egnede måde, hvis ikke andet er aftalt - normalt fragtmand.

Fortrydelse og reklamation: Der er 14 dages fortrydelsesret på køb, fra den dag varene modtages (forbrugeraftaleloven §17). Fortrydes købet, kan dette ske ved at nægte modtagelse af varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen. Hvis en handel fortrydes, og varen er afsendt, debiteres kunden for fragt frem og tilbage. Ved returnering skal varen være i samme stand, som ved modtagelsen. De har pligt til at opbevare varen, indtil den afhentes af SkovTrup. Dog kun i maksimalt 1 måned. Fortrydes en handel bedes De kontakte os for aftale om returnering. Varene returneres herefter til producenten eller til:

SkovTrup ApS Søvangen 21, Snæbum 9500 Hobro. Som kunde har De som udgangspunkt 24 måneders reklamationsret. Opleves der en fejl eller mangel ved varen skal den reklameres inden for rimelig tid. 2 måneder anses altid som rimelig tid, jf. købelovens § 81. Ved ikke synlige fejl og mangler, skal der reklameres straks efter at manglen er, eller burde være konstateret. Ved berettigede reklamationer, kan varen tilbagesendes efter aftale, på SkovTrups regning. Det anbefales at, man indgiver sin reklamation på skovtrup@skov.mail.dk En eventuel erstatningsudbetaling er maksimeret til varens fakturapris, inklusiv fragt.

Modtagelses forhold mv.:Levering Levering af paller sker normalt med Fragtmænd. Levering er som udgangspunkt til matriklens skel. Evt. ønsker om levering indenfor skel sker på eget ansvar. Vejen til leveringsstedet skal være kørefast, der skal være 4 meters frihøjde og der må ikke være udhængende træer. Såfremt det ikke er muligt for fragtmanden at foretage en forsvarlig aflæsning på adressen, tages det med retur til centralen, og kan efterfølgende leveres efter nærmere aftale. Ekstra leverings omkostninger må påregnes såfremt der skal foretages ekstra kørsel ud fra fragtmandens standard prisliste. Bemærk at pallerne flyttes rundt med en manuel palleløfter (ikke kran). Der skal derfor være kørefast underlag såsom asfalt, fliser eller andet fast og jævnt underlag, hvis varerne skal flyttes rundt - ikke græs, grus, ujævne brosten eller lign. Fragtmanden vil som regel efterkomme ønsker til aflæsningen - disse kan anføres på mail undervejs i bestillingen.

Evt. anvisninger skal dog være enkle og let forståelige - skriv også gerne et telefonnummer hvor fragtmanden kan træffe Dem i tilfælde af tvivlsspørgsmål. Lav altid en tydelig markering af hvor pallen skal stå, hvis der ikke er nogen hjemme på modtagelsestidspunktet. Kan De ved bestillingen forudse problemer med hensyn til aflæsningen eller kørselsforholdene, bedes De venligst kontakte os for nærmere aftale, inden varen pakkes og sendes.

Personlige data: Ved bestilling registrer vi mail-adresse, personnavne, adresse, herunder postnummer og by, telefonnummer. Disse oplysninger bruges, ved levering af varerne, samt til udsendelse af nyhedsbreve og reklamer, hvis man har tilmeldt sig denne service. Oplysninger vil blive opbevaret i op til 5 år, da der stilles krav om opbevaring af regnskabsmateriale i 5 år. Oplysninger vil ikke blive videregivet til andre virksomheder eller tredjemand. Som registeret har De altid mulighed for indsigt og De kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

® SkovTrup - Web: www.SkovTrup.dk - www.Robinie.dk - www.Sol-Sejl.dk - www.rafte-hegn.com - www.Ramper.info

Viste sponsor link fra relaterede firmaer - har ikke med raftehegn eller andre produkter fra SkovTrup at gøre!

  

Vi ønsker god arbejdslyst med RafteHegn projekter - nedennævnt vises andre sider med SkovTrup produkter - Web:

Ønskehaven.com - Robinie.dk - Sol-Sejl.dk - Pllankegulve.info - Bordplade.info - Alurampe.com - Egetrae.info - Ramper.info

Facebook - SkovTrup - Robinie Træ

  

SkovTrup® - RafteHegn - Gør Det Selv raftehegn - Pæle til hegn- Kalmar hegn - Rafter med bark